Motiva ja Sitra keräävät kokemuksia yhteishankintojen järjestämisestä kotitalouksille

Aurinkosähkön käyttöönottoa on viime vuosina vauhditettu muutamilla yhteishankintakampanjoilla eri puolilla Suomea. Motiva kokoaa Sitran toimeksiannosta yhteishankintojen järjestäjien, järjestelmätoimittajien ja kuluttajien kokemuksia toteutetuista hankkeista ja näkemyksiä siitä, miten yhteishankintoja tulisi kehittää.

Uusien puhtaan energian teknologioiden, kuten aurinkosähköjärjestelmien, käyttöönotto ja yleistyminen kotitalouksissa on hidasta. Motivan aiemmin keräämistä tiedoista ilmenee, että kuluttajat mielellään odottavat teknologian yleistymistä ja edelläkävijöiltä saatua vahvistusta saavutettavista hyödyistä.

– Aurinkosähkö on kohtuullisen iso investointi, joten on luonnollista harkita hankintaa huolellisesti. Teknologiana se on luotettavaa ja kuluttajalle vaivatonta, mutta vielä kohtalaisen vierasta valtaosalle suomalaisista. Yhteishankinta voi madaltaa kynnystä hankkia aurinkosähköjärjestelmä omalle katolle, kun mukana on tekniikkaan perehtynyt koordinaattori ja vertaistukea lähellä, asiantuntija Milja Aarni Motivasta sanoo.

Kysely on suunnattu kaikille, jotka ovat jo toteuttaneet tai suunnitelleet toteuttavansa puhtaan energian yhteishankintoja: kuluttajille, hankkeiden järjestäjille sekä laitetoimittajille ja asennusliikkeille.

Kehittämällä vauhtia puhtaan energian yhteishankintoihin

Sitran asiantuntija Lotta Toivosen mukaan yhteishankinta on toistaiseksi vain vähän hyödynnetty mahdollisuus puhtaan energian ratkaisujen edistämisessä. Yhteishankinnoista on kuultu hyviä kokemuksia, mutta samalla on havaittu epäröintiä hankinnan loppuun viemisessä.

– Muiden kuluttajien myönteisten kokemusten pohjalta epäröijätkin rohkaistuvat ja olisivat valmiita tilaukseen. Koska iso yhteishankinta on melko työläs, ei uudelle hankintakierrokselle välttämättä löydy vetäjää. Uskon, että prosessia on mahdollista keventää ja työkaluja kehittämällä esimerkiksi asukasyhdistykset voisivat toteuttaa omia yhteishankintojaan aurinkosähköstä ja muista puhtaan energian teknologiahankinnoista, Toivonen sanoo.

Nyt toteutettavalla kyselyllä Sitra ja Motiva selvittävät, mitä esteitä tai hidasteita eri toimijat ovat kohdanneet yhteishankinnoissa sekä keräävät ideoita prosessin kehittämiseen. Tavoitteena on, että kevyttä kimppahankintaa testataan ensi vuonna yhtenä valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan kehityshankkeena.

Aurinkosähköä kotiin -kampanja käynnistyy ensi maaliskuussa

Motivan koordinoima valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta tuottaa suomalaisille luotettavaa ja puolueetonta tietoa ja neuvontaa uusiutuvan energian käytöstä kotitalouksissa. Keväällä 2018 lanseerattiin koko maan kattava Aurinkosähköä kotiin -kampanja, jossa kerättiin hinta- ja kokoonpanotietoja aurinkojärjestelmien avaimet käteen -toimituksista.

Kampanjaan osallistui 44 yritystä. Kuluttajat ja taloyhtiöt jättivät kampanjasivuston kautta yhteensä yli 350 tarjouspyyntöä aurinkosähköjärjestelmistä.

– Aurinkosähköä kotiin -kampanja järjestetään myös ensi keväänä. Nyt tehtävän yhteishankintaselvityksen perusteella arvioidaan, voisiko kampanjalla edistää esimerkiksi naapuruston kimppahankintoja, Aarni sanoo.

Yhteishankintoja koskeva kysely on avoinna 10.1.2019 saakka.

Artikkeli Motiva ja Sitra keräävät kokemuksia yhteishankintojen järjestämisestä kotitalouksille julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.