Remontti-ilmoitus

 • Yhteystiedot

 • Aikataulu

 • Tehtävät työt

 • Vapaa selostus minkä tyyppistä ja laajuista työtä aiotaan tehdä.
 • Olen lukenut oheisen ohjeen ja sitoudun tilaamaan asbestikartoituksen, mikäli huoneiston rakenteita puretaan (esimerkiksi kaakelien poistaminen).
 • Kuka hakee toimenpide- tai rakennusluvan hakemisen ja vastaako sama henkilö leimattujen vastaanottoasiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon? Lupamaksukustannuksista vastaa aina osakas.
 • Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai jotka kohdistetaan yhtiön rakennuksen lämmitys-, kaasu- tiedonsiirto-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto tai vesihanan, käyttövesi- ja viemärijohtojen uusiminen.
 • Jotta vesieristekatselmus voidaan tehdä asianmukaisesti edellyttää taloyhtiö, että osakkeenomistaja ilmoittaa isännöitsijätoimistolle vähintään kaksi työpäivää ennen kuin vesieristystyö on valmis. Tarkastuksesta koituneet kulut maksaa remontin teettäjä.
  Huomioikaa että taloyhtiön vastuun piiriin jää vain tavanomainen, tyyppihyväksytty ja ääniluokkaan 1 kuuluva vedensekoitin. Tavanomaisesta poikkevat hanat jäävät osakkaan korjausvastuun piiriin.
 • Huom! Muutostyöt teettävä osakas sitoutuu toimittamaan sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirjan isännöitsijätoimistolle.
 • Pääurakoitsija

 • Suunnittelija

 • LVI-urakoitsija

 • Sähköurakoitsija

 • Muu toimija

 • Selvitys siivoustöistä

 • Selvitys miten porrashuone aiotaan pitää siistinä töiden aikana ja miten pölynhallinta organisoidaan.
 • Selvitys remonttijätteiden poisviemisestä (kenen vastuulla se on ja minne jätteet viedään).
 • Liitteet

 • Max. tiedoston koko: 64 MB.
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.
 • Tietojen tarkistus