Vielä ehdit mitata radonin

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Rakennuksiin radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia.

Sisäilman radonpitoisuudet Suomessa ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syitä korkeisiin pitoisuuksiin löytyy geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta. Pitoisuudet ovat korkeita Salpausselän harjuilla, Kaakkois-Suomen rapakivialueella ja muilla radonriskialueilla.

Radon on terveydelle vaarallista. Se on hajuton, mauton ja väritön kaasu. Radonin määrän voi selvittää vain mittaamalla. Radonmittauskausi alkoi 1.11. ja viimeiset radonmittarit tältä mittauskaudelta pitää asentaa ennen helmikuun loppua.

Lisätietoa mittauksista

Artikkeli Vielä ehdit mitata radonin julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.