Uusi esteettömän wc:n ja pesutilan opas julkaistu

Invalidiliitto ry:n Esteettömyyskeskus ESKE on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä wc- ja pesutiloja koskevan uuden oppaan. Siinä on otettu huomioon vuoden 2018 alussa voimaantulleet uudet määräykset rakennuksen esteettömyydestä.

Esteettömät wc- ja pesutilat ovat osa kaikkien rakennusten toimivaa esteettömyyden ketjua. Ne ovat osalle käyttäjistä välttämättömiä, mutta palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä. Esteettömän wc:n puuttuminen voi hankaloittaa tai jopa estää muuten hyvin toimivan rakennuksen ja sieltä saatavan palvelun käytön. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille itsenäisen asumisen onnistuminen kuten myös asukkaan avustaminen kotona edellyttää esteetöntä wc- ja pesutilaa.

Oppaan tavoitteena on auttaa huomiomaan uudet esteettömyyden vaatimukset wc- ja pesutilojen rakentamisessa. Oppaaseen on koottu esteettömyyden toteuttamisen periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeet koskevat tavallisen asunnon, palveluasumisen ja tuetun asumisen wc- ja pesutiloja sekä rakennusten yleisessä käytössä olevia esteettömiä wc-tiloja sekä niihin liittyviä opasteita. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että määräysten täyttymisen lisäksi wc- ja pesutiloista tulee yksityiskohdiltaankin kaikille käyttäjille toimivia ja miellyttäviä.

Opas on julkaistu pdf-muodossa sekä Invalidiliiton kotisivuilla  että Helsinki kaikille -kotisivuilla

Invalidiliiton kotisivuilta löytyvät tarkistuslistat tavanomaisen asunnon, palveluasumisen wc- ja pesutilan sekä yleisen esteettömän wc-tilan vaatimuksista.

Invalidiliiton sivuilla www.esteetön.fi ja Helsingin kaupungin sivuilla on laajasti muutakin tietoa esteettömyydestä.

Artikkeli Uusi esteettömän wc:n ja pesutilan opas julkaistu julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.