Taloyhtiöt hakevat säästöjä lämmityskustannuksiin lämpöpumppuinvestoinneilla

Motiva selvitti laajalla kyselyllä taloyhtiöiden kokemuksia ja tietoja lämpöpumppuinvestoinneista. Yleisimmät syyt investointeihin olivat energian ja kustannusten säästö sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen. 75 prosenttia vastaajista, joiden taloyhtiöissä oli tehty lämpöpumppuinvestointi, arvioi sen nostaneen kiinteistön arvoa. Noin puolet totesi lämpöpumppuinvestoinnin laskeneen myös yhtiövastiketta.

Kesällä 2017 toteutettuun kyselyyn saatiin kaikkiaan 343 vastausta taloyhtiöiden puheenjohtajilta, hallituksen jäseniltä sekä taloyhtiöiden asukkailta. Viiteenkymmeneen taloyhtiöön oli jo asennettu jonkinlaisia lämpöpumppuja; tyypillisimmin maalämpö- tai ilmalämpöpumppu. Investointeja oli tehty niin kaukolämpö- sähkölämmitys kuin öljylämmityskohteissa.

Kustannussäästöjen lisäksi investointipäätöksissä olivat painaneet ympäristösyyt sekä mahdollisuus jäähdytykseen.

– Lämpöpumppuhankinnan avulla säästöjä energiankustannuksissa kertyy todennäköisesti kaikissa eri lämmitysvaihtoehdoissa, mutta energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta lämpöpumppuinvestointi on mielekkäin sähkö- ja öljylämmityskohteissa, asiantuntija Sami Seuna Motivasta sanoo.

Ison energiankulutuksen sähkö- tai öljylämmityskohteet ovat usein otollisia jopa kaikille lämpöpumpputyypeille. Ilmalämpöpumpuille soveltuvat myös pienemmät kohteet, joissa ei ole vesikiertoista lämmönjakoa.

Hankintaa ei aina mielletä hyvää suunnittelua vaativaksi korjaushankkeeksi

Tyypillisimmin hankinta-asiaa olivat edistäneet hallituksen jäsenet. Isännöitsijät olivat olleet aktiivisia noin puolessa kohteista. Reilu kolmannes vastaajista koki, että isännöitsijältä ei oltu saatu riittävästi tietoa hankinnan tueksi.

– Hyvä isännöitsijä on kiinnostunut kiinteistöjen energiansäästömahdollisuuksista.  Toivoisin, että asukkaat myös odottaisivat isännöitsijöiltä aktiivisempaa roolia energia-asioissa, Sami Seuna toteaa.

Vain alle puolet vastaajista kertoi, että hankkeessa oli tehty kattava esisuunnittelu. Hankintakonsulttia oli käyttänyt vain alle kolmannes. Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy suosittelee käyttämään puolueetonta asiantuntijaa alusta alkaen pohdittaessa taloyhtiön lämpöpumppuinvestointia.

– Puolueettoman asiantuntijan voimin tehtävä hankesuunnittelu on taloyhtiön etu. Onnistuneella hankesuunnittelulla vältetään virheinvestoinnit ja taloyhtiö on itse ohjaamassa hanketta haluttuun suuntaan, Pylsy sanoo.

Asiantuntijan avulla kannattavuutta voidaan arvioida läpinäkyvästi ja kilpailutus ja tarjousten vertailu on helpompaa. Kannattavuuslaskelmat, suunnittelu ja mitoitus on tehtävä kohteen yksilölliset olosuhteet huomioiden, jotta tehdään oikeita päätöksiä ja järjestelmästä tulee toimiva.

Puolueettomalle tiedolle kysyntää

Kyselyn perusteella taloyhtiöissä kaivataan tietoa erityisesti lämpöpumppujen taloudellisesta kannattavuudesta. Myös esimerkkikohteet ja lämpöpumppujen soveltuvuus omaan taloyhtiöön kiinnostavat.

Hankinnan vaikeimpana osa-alueena mainittiin monia eri asioita: tarjousten vertailu, todellisen kannattavuuden selvittäminen, tiedon hankinta, oikean järjestelmän valinta kohteeseen ja muiden asukkaiden vakuuttaminen säästöistä. Useita mainintoja tuli myös suunnittelijan käytön tarpeellisuudesta, jotta omaan taloyhtiöön soveltuva lämpöpumppujärjestelmä löytyy ja se osattaisiin mitoittaa oikein.

Lähes kaikki kyselyssä mukana olleet kohteet oli rahoitettu lainalla tai rahoitus oli kerätty suoraan osakkailta Leasing- tai ESCO-mallilla rahoitettuja kohteita oli vain muutama.  ESCO-mallissa investointi rahoitetaan saavutetuilla kustannussäästöillä.  Sami Seuna suosittelee ainakin selvittämään palveluhankinnan mahdollisuuksia. Tällöin palvelun tarjoajalla on intressi suunnitella kohteeseen mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas järjestelmä.

Tutustu selvitykseen

Onnistu kiinteistön lämpöpumppu ja valaistushankinnoissa –seminaari ja minimessut 25.10.

Artikkeli Taloyhtiöt hakevat säästöjä lämmityskustannuksiin lämpöpumppuinvestoinneilla julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.