Taloyhtiön turvallisuusriskit haltuun itsearvioinnilla

Onko taloyhtiönne turvallisuusriskit tunnistettu ja niiden toteutuminen ehkäisty? Onko mahdollisiin onnettomuuksiin ja tapaturmiin varauduttu riittävällä tavalla? Osataanko asukkaat suojata vaaratilanteiden vaikutuksilta? Tärkeitä kysymyksiä turvallisuuden kannalta, joista taloyhtiön hallitus ja jokainen asukas osaltaan vastaa.

Asumisturvallisuuden parantamiseksi Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tehnyt taloyhtiöille avuksi työkalun, jonka avulla turvallisuutta voidaan arvioida ja kehittää. Se auttaa tunnistamaan mahdolliset puutteet ja neuvoo niiden ratkaisemisessa. Paloturvallisuuden itsearviointi on sähköisessä muodossa oleva lomake, joka tarkastelee seuraavia asiakokonaisuuksia: pelastussuunnitelma, piha- ja ulkoalueet, yleiset ja yhteiset tilat, talotekniikka, väestönsuoja sekä asukkaat ja asuinhuoneistot. Taloyhtiö saa itsearvioinnin tulokset käyttöönsä ja ne välittyvät myös pelastuslaitokselle.

Vuonna 2018 pelastuslaitos edellyttää itsearvioinnin tekemistä seuraavilla asuinalueilla Helsingissä: Jätkäsaari, Pihlajamäki, Pihlajisto, Pohjois-Haaga, Puotila ja Santahamina. Näiden alueiden taloyhtiöille lähetetään kirje ja opasmateriaalia syyskuun alussa. Pelastuslaitos käsittelee itsearvioinnissa saadut tulokset ja kohdentaa niiden perusteella tarvittaessa valvontaa tai turvallisuusviestintää taloyhtiön turvallisuuden parantamiseksi.

Asuintalojen valvonta kohdistuu vuosittain eri puolilla Helsinkiä sijaitseville asuinalueille, pelastussuunnitelmavelvollisiin taloyhtiöihin. Pelastussuunnitelma on laadittava, jos talossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Suosittelemme kuitenkin pelastussuunnitelman laatimista kaikkiin asumismuotoihin. Lisätietoa asuintalojen valvonnasta saa nettisivuilta https://hel.fi/omavalvonta

Itsearvioinnin voi tehdä myös, vaikka taloyhtiö sijaitsisi muualla Helsingissä. Helsingin pelastuslaitos käsittelee kuitenkin vain itsearvioinnit, jotka ovat tulleet siihen velvoitetuilta taloyhtiöiltä. Itsearvioinnissa pääsee alkuun menemällä verkkosivuillamme osoitteeseen https://hel.fi/omavalvonta ja tilaamalla sieltä sähköisen itsearviointilomakkeen.

Artikkeli Taloyhtiön turvallisuusriskit haltuun itsearvioinnilla julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.