Taloyhtiön energiaeksperttikoulutukset käynnistyvät helmikuussa Helsingissä

HSY:n Ilmastoinfo aloittaa suositut taloyhtiön energiaeksperttikoulutukset pääkaupunkiseudulla. Energiaeksperttitoiminta edistää laadukasta asumista, parantaa kiinteistöhuollon ja isännöinnin asiakassuhdetta, luo uudenlaista keskustelukulttuuria sekä lisää taloyhtiön yhteisöllisyyttä. Lisäksi säästyy rahaa lämmityksen, kiinteistösähkön ja vedenkulutuksen laskiessa.

Noin kolmannes taloyhtiön hoitovastikkeesta koostuu lämmityksestä sekä kiinteistösähkön ja veden käytöstä. Energiaekspertti auttaa taloyhtiössä vähentää näitä kuluja, lisäksi huoltoyhtiön käyntiveloitukset voivat pienentyä.

– Energiaeksperttitoiminta on osoittautunut tulokselliseksi energiakulutuksen ja päästöjen vähentämisessä. Motiva Oy:n mukaan osassa taloyhtiöitä on saavutettu jopa yli 10 prosentin vähennyksiä lämmön, veden tai kiinteistösähkön kulutuksessa. Energiansäästö ei ole kuitenkaan ainut hyöty eksperttitoiminnasta, eikä se saisikaan olla ainut mittari. Taloyhtiö voi saavuttaa myös paljon muita hyötyjä, kuten parempaa yhteistyötä isännöinnin ja huollon kanssa sekä keskustelukulttuurin paranemista taloyhtiössä, kertoo energia-asiantuntija Jarkko Hintsala HSY:stä.

Taloyhtiöiden ja asukkaiden energiatehokkuustoimilla on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Asuminen tuottaa kotitalouksien ilmastopäästöistä noin kolmanneksen. Helmikuussa alkavassa eksperttikoulutuksessa käsitellään mm. taloyhtiön energian tehokasta käyttöä, energiankulutuksen seuraamista, taloyhtiön teknisiä järjestelmiä, energiatehokasta ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa sekä energiatehokasta korjausrakentamista. Lisäksi pohditaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä taloyhtiön keskustelukulttuurin ja yhteisöllisyyden edistämistä.

Energiaeksperttikoulutukset soveltuvat kaikille taloyhtiön energia-asioista kiinnostuneille tahoille: hallituksen jäsenille, osakkaille, vuokra-asujille, isännöitsijöille ja huoltohenkilöstölle.

Energiaeksperttitoiminta

Energiaekspertti on taloyhtiön hallituksen valtuuttama henkilö, joka on suorittanut energiaeksperttikoulutuksen. Hänellä voi olla monenlaisia rooleja taloyhtiössä. Energiaekspertti voi ohjata ja opastaa taloyhtiön hallitusta ja muita asukkaita energia-asioissa. Hän seuraa energiakulutusta ja välittää kulutukseen vaikuttavaa tietoa kiinteistöhuollolle ja isännöinnille. Ekspertillä voi olla myös tärkeä merkitys korjausra-kentamiseen liittyvien energiatehokkuustoimien alullepanemisessa. Rooli keskustelun herättäjänä ja taloyhtiön yhteisöllisyyden edistäjänä voi soveltua myös hyvin.

Lisää tietoa eksperttitoiminnasta löytyy Motivan nettisivuilta

Energiaeksperttikoulutukset Helsingissä keväällä 2018

Koulutukset järjestetään Helsingissä Bulevardi 31, viitenä keskiviikkoiltana 28.2., 14.3., 21.3. (taloyhtiö-retki), 11.4. ja 16.5. (päätöstilaisuus ja minimessut). klo 17.30-20.00. Koulutus on maksuton.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Artikkeli Taloyhtiön energiaeksperttikoulutukset käynnistyvät helmikuussa Helsingissä julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.