Selvitys: Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on Sähköinen asunto-osakerekisteri -hanke (ASREK). ASREK vauhdittaa melko perinteisenä pidettyä kiinteistöalan yleistä digitalisoitumiskehitystä ja luo edellytyksiä yrityksille digitalisoida omia prosessejaan ja palveluitaan. ASREK:in avulla voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Syksyllä 2017 tehdyn vaikutusarvioinnin mukaan ASREK:in mahdollistama kokonaishyöty isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille on 37,5–44,5 miljoonaa euroa.

ASREK:in taloudelliset hyödyt isännöitsijöille liittyvät mm. isännöitsijätodistuksiin sekä saantojen- ja omistajavaihdosten kirjaamiseen. Isännöitsijätodistusten osalta merkittävien hyötyjen realisoituminen kuitenkin edellyttäisi, että nykyisen muotoisesta isännöitsijätodistuksesta osin luovuttaisiin ja että merkittävä osa isännöitsijätodistuksen tiedoista päivittyisi automaattisesti muista rekistereistä. Saantojen ja omistajavaihdosten kirjaamisen osalta hyödyt ovat suorempia. ASREK:in myötä erillisiä yhtiöiden ylläpitämiä osakeluetteloita ei enää ole ja silloin kun kauppaan ei liity ehtoja kuten lunastusoikeutta, on prosessi myös ASREK:in myötä hyvin pitkälle automatisoitavissa. Isännöitsijöiden kokonaishyödyksi on arvioitu noin 3–4 miljoonaa euroa riippuen ASREK:in tietosisällön laajuudesta.

ASREK:in taloudelliset hyödyt kiinteistönvälittäjille koskevat mm. kaupan kohteen ja omistuksen varmistamista, arvonmääritystä, myyntitoimeksiannon toteutusta ja itse kaupantekoa. Kiinteistövälittäjien saama hyöty riippuu oleellisesti ASREK:in tietosisällöstä. Mitä enemmän isännöitsijätodistusten tietoja on saatavissa rakenteisessa muodossa, sitä suurempia ovat hyödyt. Kiinteistövälittäjien kokonaishyödyksi on arvioitu noin 4–11 miljoonaa euroa riippuen ASREK:in tietosisällön laajuudesta.

Pankkien näkökulmasta osakekirjojen siirtelemisestä luopuminen tuo vuositasolla jopa 24 miljoonan euron säästöt. Lisäksi osakekirjojen painamiseen vuosittain kuluva 6 miljoonaa euroa säästyy, kun omistukset muuttuvat sähköisiksi.

Asunto-omistajien taloudelliset hyödyt muodostuvat ennen muuta heitä palvelevien yritysten eli isännöitsijöiden ja kiinteistönvälittäjien sekä pankkien toiminnan kautta. Lisäksi (jälki)panttauksen helpottuminen mahdollistaa asuntovarallisuuden parempaa hyödyntämistä muiden kuin asuntolainojen vakuutena.

Taloudellisten hyötyjen lisäksi ASREK tuo monia laadullisia hyötyjä kuten esimerkiksi virheiden vähenemistä sekä tiedon luotettavuuden ja ajantasaisuuden paranemista.

ASREK:in käyttöönotto tulee edellyttämään useita erilaisia tietojärjestelmäintegraatioita. Näiden taloudellisia vaikutuksia ei ole ollut vielä mahdollista arvioida, koska järjestelmämääritykset eivät ole valmiita.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Tutustu selvitykseen

Artikkeli Selvitys: Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.