Sähköajoneuvojen lataaminen mietityttää taloyhtiöissä

Sähköajoneuvot yleistyvät kovaa vauhtia ja taloyhtiöissä yritetään pysyä kehityksen kyydissä mukana. Miksi sähköajoneuvon lataaminen taloyhtiössä on sitten niin vaikeaa, vai onko?

Asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen on yhteisöasumista ja päätökset taloyhtiössä tekee yhtiökokous ja hallitus. Osakkeenomistaja ei voi siten yksin päättää sähköauton latauslaitteen hankinnasta ja asentamisesta käytössään olevalle autopaikalle.

Autopaikkoja on erilaisia, yhtiön hallintaan kuuluvia, joita vuokrataan osakkaille ja osakepaikkoja, jolloin osakkeet oikeuttavat paikan hallintaan. Oikeita pelisääntöjä mietittäessä joudutaan lisäksi huomioimaan autopaikkoihin liittyvät mahdolliset yhteisjärjestely- tai rasitesopimukset sekä osakeyhtiölainsäädäntö, jos autopaikat ovat erillisessä pysäköintiyhtiössä.

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö asettaa myös omat haasteensa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan, kun uudistuksista voidaan päättää yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä vain tilanteessa, jossa uudistus on tavanomainen. Lisäksi uudistuksen maksurasituksen tulee säilyä kohtuullisena. Uudistuksia ovat paitsi rakenteelliset muutostyöt myös uudet tekniset ratkaisut ja järjestelmät.

Yhtiön mahdollistaessa sähköajoneuvon lataamisen yhdelle osakkaalle tai asukkaalle, tulee se mahdollista myös muillekin tarvitsijoille.

Onko sähköautoilu ja sähköajoneuvon lataaminen sitten tavanomaista taloyhtiömaailmassa? Kysymys muodostuu keskeiseksi juuri päätöksenteon ja kustannustenjaon näkökulmasta. Tavanomaisuuden kriteeri suojaa osakkaita, joita sähköautoilu ei voisi vähempää kiinnostaa. Yhtiön vastikevaroilla ei voida toteuttaa kuin tavanomaisena pidettäviä hankkeita, joiden kustannusrasitus on kohtuullinen. Vastausta tavanomaisuuteen ei löydy laista vaan johtoa tulkinnalle haetaan muun muassa alueen ja paikkakunnan tasosta sekä uudisrakentamista koskevista teknisistä ratkaisuista. Tavanomaisuus on myös ajassa muuttuvaa ja se mikä ei tänään vielä ole tavanomaista, voi olla sitä jo muutaman vuoden kuluttua.

Mainittujen seikkojen lisäksi tulee muistaa osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate. Se on keskeinen periaate asunto-osakeyhtiössä ja vaikuttaa kaikessa yhtiön päätöksenteossa. Periaatteen ydin on, että osakkaita tulee kohdella samalla tavoin, yhdenvertaisesti. Siten yhtiön mahdollistaessa sähköajoneuvon lataamisen yhdelle osakkaalle tai asukkaalle, tulee se mahdollista myös muillekin tarvitsijoille.

Kuinka taloyhtiöiden tulisi sitten toimia sähköajoneuvon latauskysymysten kohdatessa. Yhtiöt ja autopaikat ovat erilaisia, mutta muutamia selkeitä ohjeita voidaan kuitenkin antaa. Aluksi tulee selvittää pysäköintialueen sähköjärjestelmän kunto ja kapasiteetin riittävyys eli käytännössä se, kuinka monta latauspistettä pysäköintialueelle voidaan perustaa ilman mittavampia sähköverkon uudistustoimenpiteitä ja kuinka lataaminen toteutetaan turvallisesti. Lisäksi tulee selvittää, onko yhtiössä laajemmin halukkuutta sähköajoneuvojen lataamiseen. Päätös latauspisteiden toteuttamisesta yhtiön toimesta voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksenä, kun kyse on yhtiön hallinnassa olevista paikoista eikä toteutus vaadi uudistuksia sähköverkkoon vaan se voidaan toteuttaa olemassa olevan kapasiteetin puitteissa. Kustannukset katetaan normaalisti yhtiövastikkeilla.

Yhtiön hankkeen vaihtoehtona on antaa lupa osakkaalle latauspisteen toteuttamisesta omana muutostyönä ja omalla kustannuksella. Luvasta ja sen ehdoista päätetään yhtiökokouksessa ja hallitus voidaan valtuuttaa myöntämään seuraavat luvat vastaavilla ehdoilla. Luvan ehtoja pohdittaessa tulee muista osakkaiden yhdenvertaisuus.  Lupa ei voi olla esteenä yhtiön myöhemmälle päätökselle uudistaa sähköverkkoa, joka voi tulla eteen halukkuuden lataamiseen kasvaessa.

Oli valittu toteutustapa mikä hyvänsä, lataussähkön kustannukset kuuluvat sähköauton lataajan maksettaviksi.

Artikkeli Sähköajoneuvojen lataaminen mietityttää taloyhtiöissä julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.