Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,3 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2017 elokuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten hinnat nousivat 1,3 prosenttia ja palveluiden hinnat 0,6 prosenttia edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Samanaikaisesti rakentamisen työpanosten hinnat laskivat 1,1 prosenttia. Työpanosten hintojen lasku selittyy pienentyneillä työnantajan sosiaalikustannuksilla verrattuna vuoteen 2016.

Rakennuskustannusindeksin pitkän aikavälin kehitys

Rakennuskustannusindeksin pitkän aikavälin kehitys
Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi lähes ennallaan. Tarvikepanosten hinnat nousivat 0,2 prosenttia ja palveluiden hinnat pysyivät edellisen kuukauden tasolla. Työpanosten hinnat laskivat 0,2 prosenttia, mikä johtuu ansiotasoindeksin tietojen tarkentumisesta.

Rakennuskustannusindeksi 2015=100, elokuu 2017

 

Ammattimainen uudistalonrakentaminen Painot Pisteluku Kuukausi-

muutos, %

Vuosi-

muutos, %

Kokonaisindeksi 1000 100,8 0,0 0,3
Kustannuslajeittain Työpanokset 400 99,8 -0,2 -1,1
Tarvikepanokset 510 101,8 0,2 1,3
Palvelut 90 99,9 0,0 0,6
Käyttötarkoituksen mukaan Asuinrakentaminen 440 100,8 0,0 0,3
Muu talonrakentaminen 560 100,8 0,0 0,3

 

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Artikkeli Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,3 prosenttia julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.