Pienikin taloyhtiö voi löytää isännöitsijän

Vaihto osakasisännöinnistä ammatti-isännöintiin voi olla vaikeaa varsinkin hyvin pienelle taloyhtiölle. 

Kiinteistöliitto kysyi jäsentaloyhtiöiden edustajilta näkemyksiä isännöintipalveluiden saatavuudesta. Kysely kohdistettiin korkeintaan 10 huoneiston yhtiöihin kaikkialla Suomessa.

Tulosten perusteella isännöintipalveluiden saatavuus on keskimäärin kohtalaista, mutta vaihtelee huomattavasti olosuhteiden mukaan. Pienimpien (1–5 asuntoa) yhtiöiden oli selvästi vaikeampaa löytää ammatti-isännöitsijää kuin 6–10 asunnon yhtiöiden. Itä- ja Pohjois-Suomessa isännöitsijä on löytynyt keskimäärin helpoimmin ja pääkaupunkiseudulla huonoimmin. Merkittävä tekijä oli myös, oliko taloyhtiöllä jo ammatti-isännöitsijä, joka haluttiin vaihtaa tai kilpailuttaa – vai aiottiinko vaihtaa osakkaan tekemä tai muu ”oto-isännöinti” ammattimaiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa tarjouksia saatiin vastaajien mukaan selvästi vähemmän.

Vastanneista noin 470 taloyhtiöstä kahdella kolmesta oli ammatti-isännöitsijä. Pääkaupunkiseudulla osuus oli miltei 20 prosenttiyksikköä pienempi, noin 45 %. Vastaajien mukaan isännöintipalveluita oli hyvin tai kohtalaisesti saatavissa 45 prosentissa vastaajayhtiöitä. Huonoksi tai kohtalaisen huonoksi saatavuutta arvioi 33 prosenttia vastaajista. Pääkaupunkiseudulla hyvin tai huonosti isännöintipalveluita saatavaksi arvioineiden vastausosuudet olivat suurin piirtein yhtä suuria.

Tarjonta joskus nihkeää

Kahden viime vuoden aikana tarjouskierroksen järjestäneistä taloyhtiöistä 17 % ilmoitti, ettei ollut saanut yhtään tarjousta. Lukema oli pienin Itä- ja Pohjois-Suomessa ja yhtiöissä, joissa on jo ammatti-isännöinti. Kaikkein pienimmät yhtiöt saivat selvästi vähemmän tarjouksia kuin 6–10 huoneistoa -kokoiset yhtiöt.

Suurin saatavuuden puutteeseen vaikuttanut tekijä on vastaajien mukaan se, että pieniin yhtiöihin panostavia isännöitsijöitä on liian vähän tarjolla. Kolmannes vastaajista ei osannut sanoa tarjousten saatavuusongelmien syytä.

Monet vastaajat kommentoivat värikkäinkin sanakääntein pienten yhtiöiden isännöintipalveluiden ongelmia. Varsin yleinen arvio oli, etteivät pienimmät yhtiöt ole isännöintitoimistoille houkuttelevia kohteita. Toisaalta kustannusrakenteen arveltiin olevan pienten taloyhtiöiden kannalta haastava. Vastaajilta oli kuitenkin myös paljon hyviä kokemuksia isännöintipalveluiden hankinnasta.

Kehitysideoita

Vastaajien kehitysajatuksissa nousivat esille muun muassa useampien pienten yhtiöiden ryhmähankinnat, digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uudenlainen palveluiden paketointi. Palveluiden ostamiseen kaivattiin edelleen lisää koulutusta ja hyviä käytäntöjä. Toisaalta myös isännöitsijöiden koulutukseen kaivattiin paremmin pienet yhtiöt huomioivaa otetta ja palvelun muotoiluosaamista.

Artikkeli Pienikin taloyhtiö voi löytää isännöitsijän julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.