Onko taloyhtiösi vakuutettu järkevästi?

Vakuutusmeklari huolehtii siitä, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa. 70 prosenttia kaikista vakuutukseen ilmoitettavista vahingoista on vuotovahinkoja, kertoo palvelujohtaja Jani Korhonen Howden Finland Oy:stä.

Mitä vakuutusmeklari tekee?

Tiivistetysti voidaan sanoa, että meklari hoitaa asiakkaan riskienhallintaa ja vakuutusasioita ja lähtökohtaisesti vakuutusmeklari on asiakkaan edunvalvoja. Laki säätelee toimintaamme, meklarin pitää olla riippumaton vakuutusyhtiöistä.

Vakuutuksilla on iso rooli kiinteistöissä. Vakuutuksiin kuuluu myös vahinkojen hoitaminen. Meklari hoitaa vakuutuksien kilpailutuksen hinta-laatusuhteeltaan parhaalla tavalla ja vahinkotilanteissa hakee korvauksia asiakkaan puolesta. Meillä vahinkojen hoito on keskeisessä roolissa, koska kiinteistöille sattuu paljon vahinkoja. 10-15 prosentissa korvauspäätöksistä on virheitä, joita me sitten oiomme asiakkaiden eduksi. Vuosittain uudelleenkäsittelyssä saadaan miljoonan euron lisäkorvaukset asiakkaillemme. Meklarin käytöstä on siis rahallista hyötyä kiinteistön omistajille.

Miksi taloyhtiöiden olisi hyvä käyttää apunaan vahinkovakuutuksien välittäjää?

Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät eivät välttämättä ymmärrä vakuutussopimuksia ja -ehtoja, meklari on asiantuntija ja aikaa säästyy, kun ei tarvitse itse alkaa perehtyä vakuutusasioihin. Tunnemme vakuutusehdot ja lainmääräykset sekä vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännöt. Meklari hoitaa sen, että vakuutus on oikein, taloyhtiö ei ole alivakuutettu, mikä olisi erittäin ikävää, jos vahinko sattuu. Teemme analyysin eri yritysten tarjoamista vakuutuksista asiakkaalle. Ja hoidamme tietysti mahdolliset vahingot vakuutusyhtiön kanssa. Asiakkaan etua valvotaan joka tilanteessa.

Mitkä ovat taloyhtiöiden suurimmat riskit? Mitä vahinkoja korvataan eniten?

Putkivuodot ovat suurimmat riskit ja niitä myös korvataan eniten. 70 prosenttia kaikista kiinteistövakuutuksiin ilmoitettavista vahingoista on vuotoja. Vuotoja tapahtuu niin käyttövesiputkissa, viemäreissä kuin käyttölaitteissakin, kuten astianpesukoneissa. Tyypillisin vuoto on kiinteistön putkistovuoto. Rahallisesti vuodot ovat merkittäviä vahinkoja, siksi vakuutusyhtiöt niihin kiinnittävätkin niin paljon huomiota ja ne määrittelevät vakuutusmaksun suuruutta. Kun vakuutuksia kilpailutetaan, niin vakuutusyhtiöt katsovat ensin, minkä ikäiset putket talossa on. Tämä määrittelee sen, tarjotaanko vakuutusta ja mihin hintaan.

Tietojen oikeellisuus vakuutuskirjoista tulisi myös tarkastaa. Taloyhtiön kuutio- ja neliömäärä on hyvä olla oikein, sillä vakuutus korvaa vahingon sattuessa vain sen määrän mukaan, mikä on vakuutussopimukseen kirjattu.

Ovatko taloyhtiöt vakuuttaneet itsensä tarpeeksi hyvin?

Jos vakuutukset ovat meklarin hoidossa, niin silloin pääsääntöisesti asioiden pitäisi olla kunnossa. Yleensä taloyhtiöiltä löytyy peruskiinteistövakuutuspaketti, mihin kuuluu omaisuus-, toiminnan-, hallinnon vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Omaisuusvakuutus voi esimerkiksi olla perus- tai all risk-tasoisia. All risk -vakuutus voi olla kilpailuttamalla jopa perustasoista vakuutusta halvempi, jolloin vakuutusturva taas on laajempi. Hinta all risk -vakuutuksissa ei ole mitenkään merkittävästi kalliimpi. Hallinnon vastuuvakuutuksessa ja oikeusturvavakuutuksessa voi olla esimerkiksi vain perusvakuutusmäärät, ne eivät aina välttämättä riitä, sillä lakimieskulut voivat riitatilanteissa nousta suuriksi. Perusvakuutusmäärä voi olla esimerkiksi 25 000 euroa ja sen lakimies laskuttaa aika nopeasti riitatilanteissa. Kun summa on käytetty, ei vakuutus korvaa ylimenevää osaa.

Myös hallituksen vastuuvakuutuksessa korvaussumma voi olla vain 50 000 euroa, summaa kannattaisi nostaa, sillä hallituksen jäsenet ovat luottamustehtävässä, josta ei isoja palkkioita saa, vähintä mitä taloyhtiö voi tehdä, on se, että se korottaa vastuuvakuutusmäärää esimerkiksi 200 000 euroon, jolloin on merkittävästi pienempi riski, että hallituksen jäsen joutuisi henkilökohtaisesti korvaamaan aiheuttamansa vahingon esim. taloyhtiölle. Vakuutusmääriin kannattaakin kiinnittää huomiota taloyhtiöissä.

Vakuutuksien sisältöihin kannattaa kiinnittää myös huomiota ja päivittää ne. Meklareilla on myös lisätuotteita, joilla taloyhtiön vakuutuksia voi päivittää. Turvalaajuus ja oikeusturva- ja hallinnon vastuuvakuutus vakuutusmäärät kannattaa selvittää.

Tietojen oikeellisuus vakuutuskirjoista tulisi myös tarkastaa. Taloyhtiön kuutio- ja neliömäärä on hyvä olla oikein, sillä vakuutus korvaa vahingon sattuessa vain sen määrän mukaan, mikä on vakuutussopimukseen kirjattu. Pahimmillaan meille tulleista asiakkaista joillain on ollut 50 prosenttia alivakuutettu kiinteistö. Vakuutusyhtiölle oli annettu väärät tiedot kuutiomäärissä ja tämä olisi voinut tulipalotilanteessa johtaa siihen tilanteeseen, että vakuutusyhtiö olisi korvannut vain sopimuksen mukaiseen määrään asti eli puolet korvauksista olisi jäänyt saamatta. Virheellinen tieto sitoo vakuutuksen ottajaa.

Taloyhtiöiden tulisi myös huolehtia siitä, että taloyhtiön talkoisiin osallistujat on vakuutettu. Tähän on monia erilaisia vaihtoehtoja.

Millaisissa tapauksissa taloyhtiö voi olla vaarassa jäädä ilman vakuutusturvaa?

Ei varmastikaan kukaan jää täysin ilman vakuutusta, mutta yleensä vuotovahinkohistoriaa omaava taloyhtiö voi joutua neuvottelemaan vakuutuksesta. Joku ratkaisu saadaan vakuutusyhtiön kanssa aikaan korkeammalla hinnalla tai omavastuulla tai jopa tiputtamalla vuoto-osat pois vakuutuksesta.

Terveisiä taloyhtiöille

Kannattaa katsoa, millainen vakuutus taloyhtiöllä on. Mitä vakuutuskirjassa ja -ehdoissa sanotaan. Millainen vakuutusturva oikeasti on. Mitä taloyhtiö omassa riskienhallinnassaan haluaa, että vakuutuksilla turvataan? Onko hinta-laatusuhde hyvä ja säästetäänkö oikeassa paikassa? Kannattaako säästää muutama satanen vuodessa, jos paremmalla turvalla vahinkotilanteessa vältytään siltä, että ei tarvitse lähteä pankkiin? Vakuutusmaksujen osuus taloyhtiön menoista on noin neljä prosenttia. Kahden sadan euron säästö voi kääntyä 100 000 euron korvauksien menetykseksi ja saman suuruiseksi pankkilainaksi.

Jani Korhonen

  • Ikä: 41
  • Ammatti: palvelujohtaja
  • Koulutus: tradenomi
  • Harrastukset: uinti, kuntosali

Howden Finland

  • Henkilökuntaa: 75
  • Palvelut: kiinteistö- ja yritysasiakkaiden riskien hallinta ja vakuutuspalvelut
  • Omistaja: Howden Broking Group

Artikkeli Onko taloyhtiösi vakuutettu järkevästi? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.