Milloin asuntoon saa mennä yleisavaimella?

Taloyhtiön yleisavain on yleensä huoltoyhtiön, talonmiehen tai isännöintiyrityksen hallussa. Yleisavainta ei saa käyttää mielivaltaisesti, vaan esimerkiksi asukkaan asuntoon menemiselle pitää olla pätevä syy. Seuraavassa on lueteltu tavallisimmat tilanteet, joissa asuntoon voi mennä yleisavaimella.

1. Asunnossa on tarpeen tehdä yhtiön vastuulle kuuluvia huoltotöitä

Huoltomies, talonmies tai tehtävää hoitamaan palkattu urakoitsija voi mennä asukkaan asuntoon yleisavaimella, kun siellä on tarpeen tehdä taloyhtiön vastuulle kuuluvia huoltotöitä (esim. ilmanvaihtokanavien nuohous, patteritermostaatin vaihtaminen).

Huoneistokäynnistä on ilmoitettava etukäteen asukkaalle. Asukas ei kuitenkaan voi kieltää huoltotöiden tekemistä.

Jos asukas ei ole paikalla huoneistokäynnin aikana, käynnistä pitää jättää asuntoon lappu. Siihen kirjataan, kuka asunnossa on käynyt, milloin ja mistä syystä.

2. Asunnossa olevat mittarit on luettava

Asuntoon voi mennä yleisavaimella myös silloin, kun siellä olevat vesi- tai sähkömittarit on luettava.

Huoneistokäynnistä on tällöinkin ilmoitettava asukkaalle etukäteen, ja siitä on myös jätettävä lappu, jos asukas ei ole käynnin aikana kotona.

3. Asunnossa epäillään olevan vesivahinko

Asukkaan asuntoon on lupa mennä yleisavaimella, jos siellä epäillään olevan esimerkiksi putkirikko ja/tai vesivahinko. Asuntoon saa tällöin mennä jopa siitä etukäteen asukkaalle ilmoittamatta – tällöinhän on kiire päästä paikan päälle rajoittamaan vahinkoja.

Asukasta on tietenkin ensin yritettävä tavoittaa. Hänelle on myös ilmoitettava tehdystä huoneistokäynnistä välittömästi.

4. Asunnossa on syttynyt tulipalo

Tulipalon sattuessa asuntoon on niin ikään lupa mennä yleisavaimella ja siitä etukäteen asukkaalle ilmoittamatta. Huoltomiehen tai talonmiehen on avustettava palomiehiä asuntoon pääsyssä.

Asuntoon voidaan tarvittaessa mennä voimakeinoin. Jos asukas on esimerkiksi pannut oven turvalukkoon ja siihen ei ole avainta, lukko voidaan murtaa.

5. Asukkaan epäillään saaneen sairaskohtauksen

Joskus voi käydä myös niin, että asukas saa sairaskohtauksen ollessaan yksin kotonaan. Jos asukkaan epäillään saaneen sairaskohtauksen, asuntoon on totta kai lupa mennä yleisavaimella. Asuntoon voidaan tällöin mennä tarvittaessa voimakeinoin.

Jos epäily osoittautuu perättömäksi ja asukas ei esimerkiksi ole kotona ollenkaan, hänelle on ilmoitettava huoneistokäynnistä välittömästi ja kerrottava sen syy.

Lisätietoa huoneistokäynneistä ja yleisavaimen käytöstä löydät Kiinteistönhoidon käsikirjasta.

Artikkeli Milloin asuntoon saa mennä yleisavaimella? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.