Isännöitsijä on kiinteistöalan monitaituri

Isännöitsijän työ on vastuullista, vaativaa ja monipuolista asiantuntijatyötä, jolla on merkittävä rooli taloyhtiöiden johtamisessa ja talouden hoitamisessa. Isännöinnin käsikirja on tunnustettu alan oppikirja ja kattava hakuteos. Kirjan uudistettu painos, Isännöinnin käsikirja 2018 on juuri ilmestynyt. Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Isännöinnin käsikirja 2018 tarjoaa tarvittavat, tuoreet tiedot isännöintitehtävien hoitamiseen. Kirja opastaa

  • isännöinnin roolissa ja toimintaympäristössä
  • asiakaspalvelussa
  • viestinnässä
  • taloyhtiön hallinnossa
  • sopimus- ja asiakirjahallinnossa
  • riskienhallinnasta ja turvallisuudessa
  • taloyhtiön taloushallinnossa
  • kiinteistön ylläpidossa
  • taloyhtiön korjaushankkeissa
  • vuokraustoiminnassa.

Kirjan liitteinä on muun muassa Hyvä hallintotapasuositus 2016 taloyhtiöille, ISE 2007- ja KP YSE 2007 -sopimusehdot sekä tärkeimmät sopimus- ja lomakemallit.

Kirja noudattaa Isännöinnin ammattitutkinnon tutkintovaatimuksia. Se sopii oppikirjaksi isännöinnin koulutukseen sekä käsikirjaksi jo työelämässä toimiville isännöitsijöille ja kiinteistösihteereille. Kirjasta on apua kaikille asuinkiinteistöjen parissa työskenteleville ammattilaisille, myös taloyhtiöiden hallituksille.”, sanoo liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä.

Nykypäivä tuo haasteita isännöitsijälle

Tämän päivän haasteita isännöitsijöille ovat muun muassa rakennuskannan vanheneminen ja kasvava peruskorjaustarve. Asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset ja digitalisaatio luovat painetta kehittää viestintää ja uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja. Asumisen kustannukset edellyttävät jatkuvaa seurantaa. Kasvanut ympäristötietoisuus, alan lainsäädännön muutokset ja energiatehokkuusvaatimukset haastavat niin ikään isännöitsijöiden osaamisen. Isännöinnin käsikirja 2018 antaa isännöitsijöille vastauksia näihin haasteisiin.

Artikkeli Isännöitsijä on kiinteistöalan monitaituri julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.