Etelä-Karjalan taloyhtiöt peruskorjausiässä – korjaukset edullisinta hoitaa ajallaan

Etelä-Karjalan rivi- ja asuinkerrostaloista suuri osa on peruskorjausiässä nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Onnistuneen korjaushankkeen kannalta on tärkeää, että taloyhtiön johdolla on rakennuttamiseen liittyvää ymmärrystä.

Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n järjestämä, kaikille avoin Mahdollisuuksien remontti -kiertue tuo taloyhtiöiden hallituksille ja isännöinnille tietoa kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen kokonaisuudesta. Lappeenrannasta 2.10.2017 käynnistyvän kiertueen kouluttajina toimivat Kiinteistöliiton asiantuntijat, joiden luennoille pääsevät yleensä vain Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajat.

Lappeenrannassa valtakunnan kolmanneksi korkeimmat kiinteistökustannukset

Lappeenrannassa taloyhtiöiden korjaushankkeisiin tuovat lisähaasteita valtakunnallisesti tarkastellen korkeat kiinteistönpitokustannukset. Kiinteistöliiton vuosittain tekemän Indeksitalo-vertailun mukaan kunnalliset kiinteistökustannukset ovat Lappeenrannassa valtakunnan kolmanneksi korkeimmat.

Kiinteistöverot, kaukolämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuoltomaksut vaikuttavat jokaisen kuntalaisen asumiskustannuksiin varallisuudesta, maksukyvystä ja asumismuodosta riippumatta. Asumiseen menevä yhä suurempi osuus tuloista heikentää osakkaiden kykyä vastata kasvavaan rakennusten korjaustarpeeseen, esteettömyyskorjauksista puhumattakaan.

Kaupungilla on suoraan tai epäsuorasti mahdollisuus vaikuttaa lähes puoleen kiinteistöjen asumiskustannuksista. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Sami Tammisto pitää tärkeänä, että alkaneella valtuustokaudella asumiskustannukset otettaisiin Lappeenrannassa huolelliseen tarkasteluun.

”Mielestäni jokaisen valtuutetun on hyvä kysyä itseltään, onko kaupungin tulojen kerääminen kaikkien asumiskustannuksia nostamalla paras tapa tasapainottaa taloutta. Onko se kestävää politiikkaa ja miltä tulevaisuus näyttää, jos asumisen verotusta kiristetään vuosi vuodelta?” Tammisto kysyy.

Kaupungilla on keinoja hillitä kustannuksia

Lappeenrannan kaupunki voisi hillitä asumiskustannuksia mm. pitämällä kaupungin omistaman energiayhtiön tuloutuksen kohtuullisella tasolla.

”Lappeenrannassa kaukolämmön hinta on yli 30 000 asukkaan kaupungeista yksi valtakunnan korkeimmista, vaikka suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan kustannustehokkaasti Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa enimmäkseen biopolttoaineilla ja turpeella. Liian suurilla tuottovaatimuksilla ei kannattaisi riskeerata ympäristönkin kannalta tehokkaasti toimivan kaukolämmön kilpailukykyä ja kuntalaisten omistamaa infrastruktuuria”, Tammisto sanoo.

Imatralla kustannukset laskussa

Imatralla kiinteistöverot ja maksut ovat laskeneet viimeisimpien kahden vuoden aikana. Kun Lappeenrannassa indeksitalotutkimuksen mukaisesta 60-neliöisestä kaksiosta maksetaan veroja ja veroluontoisia maksuja vuodessa 2 131 euroa, on vastaava luku naapurikaupungissa Imatralla 1 807 euroa.

Suurin tekijä Imatran myönteiselle kustannuskehitykselle on vuoden 2016 alusta käynnistynyt biolämpökeskus, joka tuottaa kaukolämpöä kotimaisella metsähakkeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla ennen polttoaineena toimineen maakaasun sijaan.

”Tämä on Imatran päättäjiltä ja virkamiehiltä hatun noston arvoinen suoritus. Runsaan 20 miljoonan euron investoinnista päättäminen on vaatinut yhteistä näkemystä ja tahtotilaa.”

Kustannukset syynä korjausten laiminlyömiselle

Kalliit kiinteistönpitokustannukset ovat osaltaan syynä korjausten laiminlyömiselle. Kun asumismenot kasvavat ja ansiotulot eivät, jää myös korjaushankkeille yhä niukemmin resursseja – ja halukkuutta. Kohtuulliset asumiskustannukset mahdollistavat myös suunnitelmallisen kiinteistönpidon.

Tammiston mukaan Etelä-Karjalassa korjaushankkeisiin on rahoitusta saatavilla, etenkin, jos kiinteistönpito on ollut suunnitelmallista eikä korjausvelkaa ole kertynyt.

”Kiinteistön sijainnin lisäksi sen tekninen kunto vaikuttaa suoraan kiinteistön arvoon ja tätä kautta lainan saatavuuteen ja ehtoihin. Korjausten laiminlyönti käy yleensä kalliiksi”, Tammisto huomauttaa.

Korjaushanke on suuri taloudellinen ponnistus taloyhtiön ohella yksittäisille osakkaille. Sen vuoksi on tärkeää, että erilaisia rahoitusvaihtoehtoja pohdittaessa huomioidaan myös niiden vaikutukset vastikkeisiin.

”Laajemmat korjaus- ja kunnossapitotarpeet sekä niiden vaikutus osakkaiden vastikemaksuihin tulisi olla hahmotettuna mieluummin yli kuin alle 10 vuoden perspektiivillä”, Tammisto muistuttaa.

Tutustu Mahdollisuuksien remontti -kiertueeseen.

Artikkeli Etelä-Karjalan taloyhtiöt peruskorjausiässä – korjaukset edullisinta hoitaa ajallaan julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.