Esitys huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle

Suomeen ehdotetaan perustettavaksi uusi tietojärjestelmä, jota kutsuttaisiin huoneistotietojärjestelmäksi. Sen ensimmäisenä toteuttavaa osaa, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeeseen kohdistuvan oikeuden ja rajoituksen kirjaamista tai merkitsemistä palvelevaa rekisteriä, kutsuttaisiin osakehuoneistorekisteriksi.

Esitetyn lakiehdotuksen tavoitteena on luopua asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista ja luoda niiden vaihdantaa, omistusta ja vakuuskäyttöä palveleva, luotettava kirjaamisjärjestelmä. Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin kirjattaisiin tieto osakkeen omistuksesta, panttauksesta ja muusta osakkeeseen kohdistuvasta oikeudesta. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset asunto-osakeyhtiölain ja asuntokauppalain muuttamisesta.

Huoneistotietojärjestelmän käyttämien asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä koskevien kaupparekisteritietojen toimittamista varten esityksessä ehdotetaan lisäksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annettua lakia muutettavaksi siten, että asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt tekisivät jatkossa perustamisilmoituksen aina sähköisesti.

ASREK-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan asunto-osakeyhtiön perustaminen sähköisessä muodossa. Tarkoitus on, että vuoden 2019 alusta alkaen kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisesti eikä osakekirjoja enää paineta. Vanhat asunto-osakeyhtiöt ja niiden osakkeet muutettaisiin sähköiseen muotoon seuraavassa vaiheessa.

Lausuntoaikaa on 4. toukokuuta 2018 saakka. Esitettyjen lakien on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lue lisää:

Artikkeli Esitys huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.