Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,2 miljardilla eurolla vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,2 miljardilla eurolla vuonna 2017. Yhteenlasketut korjauskustannukset vähenivät 6,2 prosenttia vuoden 2016 tasosta ja ne ovat kasvaneet 8,1 prosenttia vuodesta 2013. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,9 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,5 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 780 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 2,0 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 520 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 260 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2017, miljoonaa euroa

 

Rakennusosa Talotyyppi
Omakoti-

ja paritalot

Rivitalot

 

Kerrostalot

 

Kaikki 2017 Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon

märkätilat

418 124 246 788 918 847 625 749
Asunnon

keittiö

320 83 179 582 568 585 516 602
Asunnon asuin-

ja muut tilat

343 58 105 506 657 664 654 883
Ulkopinnat

ja rakenteet

873 240 674 1 787 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 591 177 1 024 1 791 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue

ja -rakennukset

347 53 140 540 486 580 509 352
Taloyhtiön

sisätilat

0 44 175 219 192 226 202 154
Yhteensä 2 891 780 2 543 6 213 6 622 6 266 5 771 5 745

 

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2017 aikana 46,2 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 32,1 €/m² ja omakotitaloissa 21,3 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti on suunnitteilla lähes 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 19 prosentilla. Julkisivuremontti ja käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 14 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2017 olivat 475 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 450 miljoonaa euroa.

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus.

Artikkeli Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,2 miljardilla eurolla vuonna 2017 julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.